Chung cư Tây Nam Kim Giang

Hệ thống chung cư Tây Nam Kim Giang được bố trí mặt ngoài toàn bộ khu đô thị. Tổng cộng có tất cả có 11 tòa chiều cao từ 25 tầng đến 29 tầng.

Trong đó có:

Lô đất CT1: Có 02 tòa CT1 và tòa CT2 Tây Nam Kim Giang.

Lô đất CT3: Có 02 tòa chung cư CT1 và CT2 chung cư Athena Fulland.

Lô đất G: có 4 tòa chung cư CT1, CT2, CT3, CT4 chung cư Eco Green.

Lô đất CT6: Có 03 tòa chung cư.Mặt bằng phân lô Tây Nam Kim Giang

Mặt bằng phân lô Tây Nam Kim Giang